Gradivo v spominski sobi

SEZNAM GRADIVA, SHRANJENEGA V SPOMINSKI SOBI 


Umetniška dela

 • Portret Marije Rajher Bračič leta 1946. Olje na platno, Lajči Pandur. Darilo Bojana Bračiča.
 • Portret Vladimirja Bračiča leta 1979. Olje na platno, Albin Lugarič. Last Občine Cirkulane.
 • Breze, 1941 (reprodukcija). Olje na platno, Vladimir Bračič. Original je pri Bračičevi pravnukinji, Brezi Bračič. 

Dokumenti (reprodukcije)

 • Domovnica Vladimirja Bračiča, 18. 9. 1931. Original je iz družinskega arhiva. 
 • Diploma o učiteljskem izpitu Vladimirja Bračiča, 4. 6. 1940. Original je iz družinskega arhiva.
 • Sindikalna izkaznica Vladimirja Bračiča, izdana 1. 1. 1947 v Gjirokastru. Original je iz družinskega arhiva.
 • Dekret Narodne Vlade Slovenije, 19. 6. 1945. Original je iz družinskega arhiva.
 • Odločba za ravnatelja Gimnazije Ptuj, 24. 10. 1957. Original je iz družinskega arhiva.
 • Uradno potrdilo Ministrstva za prosveto, 19. 1. 1948. Original je iz družinskega arhiva.
 • Odločba o ustanovitvi komisije za organizacijo visokih šol v Mariboru, 22. 2. 1960. Original je iz družinskega arhiva.
 • Odločba o postavitvi Vladimirja Bračiča za rednega profesorja Pedagoške akademije, 19. 10. 1962. Original je iz družinskega arhiva.
 • Bračičevo zadnje pismo Jožetu Vidoviču, dolgoletnemu tajniku PD Franček Kozel Cirkulane, 17. 4. 1996. Original je v Kroniki Kulturnega društva Cirkulane.
 • Čestitka Martina Prašničkega Vladimirju Bračiču ob imenovanju za prvega rektorja Univerze v Mariboru, 25. 9. 1975. Original hrani Pokrajinski arhiv Maribor.
 • Odgovor Vladimirja Bračiča Martinu Prašničkemu, 3. 10. 1975. Original hrani Pokrajinski arhiv Maribor.

Dokumenti (original)

 • Koncept za zagovor doktorske disertacije, ki si ga je pripravil Vladimir Bračič.
 • Diploma naravoslovno-matematične fakultete, 26. 6. 1952.
 • Diploma Vladimirja Bračiča o doktoratu geografskih znanosti, 26. 2. 1965.

Izkaznice

 • Članska izkaznica Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne (mestni odbor Ljubljana, 14. 5. 1949).
 • Članska karta, Ferijalnega saveza Jugoslavije (Ptuj, 1. 6. 1953).
 • Legitimacija ljudskega poslanca, Ljudska skupščina LRS (1. 4. 1954).
 • Članska knjižica Zveze sindikatov Jugoslavije (Ptuj, 4. 12. 1957).
 • Članska izkaznica Planinskega društva Ptuj (10. 2. 1958).
 • Članska izkaznica Planinskega društva Maribor (29. 1. 1960).
 • Izkaznica Udruženja rezervnih oficira i podoficira Jugoslavije (1. 1. 1960).
 • Članska izkaznica Zveze tabornikov Slovenije, Odred severnih šotorov (10. 8. 1960).
 • Poslanska legitimacija Skupščine SR Slovenije (8. 5. 1969–8. 5. 1974)
 • Članska izkaznica Lovske družine Pobrežje (6. 2. 1978)

Fotografije (reprodukcije)

 • Bračičeva rojstna hiša ok. leta 1913. Original hrani Pokrajinski muzej Ptuj Ormož.
 • Pogled na Cirkulane ok. leta 1939. Original hrani Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.
 • Člani družine Rajher ob neznani priložnosti ok. leta 1940. Original hrani Zdenko Rajher.
 • Proslava ob rojstnem dnevu kralja Petra, Cirkulane, 6. 9. 1937. Original hrani Zdenko Rajher.
 • Maks Bračič leta 1941. Original hrani Zdenko Rajher.
 • Igra Trojčki, dramski odsek Sokolske čete Cirkulane leta 1939. Kopijo fotografije hrani Kulturno društvo Cirkulane.
 • Poroka Vladimirja Bračiča z Viktorijo Haške v Cirkulanah, 24. 8. 1948. Original hrani Zdenko Rajher.
 • Smučanje v Lovrencu na Pohorju februarja 1958. Original je iz družinskega arhiva.
 • Vladimir Bračič z družino leta 1974. Original je iz družinskega arhiva.
 • Vladimir Bračič z vnuki septembra 1989. Original je iz družinskega arhiva.
 • 4. b razred Gimnazije Ptuj, šolsko leto 1934/35. Original je iz družinskega arhiva.
 • Vladimir Bračič kot partizan v Gorici, 3. 5. 1945. Original je iz družinskega arhiva.
 • Vladimir Bračič v Albaniji leta 1947. Original je iz družinskega arhiva.
 • 4. b razred Gimnazije Ptuj v letu 1952/53. Original je iz družinskega arhiva.
 • Vladimir Bračič med dijaki na Gimnaziji Ptuj leta 1953. Original je iz družinskega arhiva.
 • Sestanek dela komisije za organizacijo visokih šol po letu 1960. Original je iz družinskega arhiva.
 • Vladimir Bračič, 18. 10. 1961. Original hrani Univerzitetna knjižnica Maribor.
 • Inavguracija Vladimirja Bračiča za prvega rektorja Univerze v Mariboru, 18. 9. 1975. Original hrani Univerza v Mariboru.
 • Predaja rektorskega mandata leta 1979. Original hrani Univerza v Mariboru.
 • Poslanec Vladimir Bračič odpira cesto v Brezovcu, 12. 5. 1956. Original je iz družinskega arhiva.
 • Vladimir Bračič kot predstavnik slovenske vlade odpira šolo Grad leta 1971. Elektronsko kopijo hrani Franci Pivec.
 • Vladimir Bračič podeljuje Prežihovo nagrado na sedežu Založbe obzorja v Mariboru, 17. 2. 1962. Elektronsko kopijo hrani Franci Pivec.
 • Vladimir Bračič na Borštnikovem srečanju v Mariboru odkriva doprsni kip Otona Župančiča leta 1978. Elektronsko kopijo hrani Franci Pivec.
 • Vladimir Bračič na proslavi 45-letnice Umetnostne galerije Maribor, 17. 11. 1995. Elektronsko kopijo hrani Franci Pivec.
 • Vladimir Bračič leta 1975. Original hrani Univerzitetna knjižnica Maribor.
 • Vladimir Bračič na terasi Letovišča grad Borl s skupino ok. leta 1960. Original hrani dr. Mirko Pak.
 • Doktorand Vladimir Bračič v družbi kolegov pred viničarijo v Halozah leta 1965. Original hrani dr. Mirko Pak.
 • Proslava ob 200-letnici šolstva v Cirkulanah, 12. 6. 1982. Original je iz družinskega arhiva.
 • Prvi praznik Krajevne skupnosti Cirkulane, 12. 6. 1986. Original hrani Jožef Dernikovič.
 • Koncert mešanega pevskega zbora PD Franček Kozel ob 90-letnici kulturnega delovanja v Cirkulanah leta 1989. Original hrani Jožef Dernikovič.

Knjige

 • Vinorodne Haloze: socialno-geografski problemi s posebnim ozirom na viničarstvo, 1967. 
 • Gozdnate Haloze: socialnogeografska študija, 1982.
 • Dravinjske gorice s Podpohorskimi goricami in Savinskim: družbenogeografska študija, 1985.
 • Ptujsko polje: historično socialnogeografska študija, 1975.
 • Turistična geografija, 1963.
 • Sodobni svet: družbena geografija. 1, Družba in okolje, 1983.
 • 200 let osnovnega šolstva v krajevni skupnosti Cirkulane: 1780‒1980, 1982.
 • Zbornik ob stoletnici organiziranega kulturnega delovanja v Cirkulanah in okolici: 1899 – 1999, 1999.
 • 90 let organiziranega kulturnega delovanja v krajevni skupnosti Cirkulane: 1899‒1989, 1989.

 • Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 4, 2009.
 • Publikacija Pedagoške akademije Maribor, ob podelitvi najvišjega Madžarskega odlikovanja za delo, Objave 7, oktober 1979.
 • Umniverzum, interna revija Univerze v Mariboru, št. 9, junij 2019.

Priznanja

 • Listina o podelitvi naziva častni krajan Krajevne skupnosti Cirkulane, 12. 6. 1986.
 • Listina Občine Gorišnica o imenovanju za častnega občana Občine Gorišnica, 26. 7. 1996
 • Listina Skupščine Občine Ptuj o podelitvi Zlate plakete občine, 8. 8. 1979.
 • Listina Kulturne skupnosti Ptuj o podelitvi Velike Oljenke, 8. 2. 1986.
 • Zahvala za pomoč in sodelovanje pri postavitvi spomenika, Odbor skupnosti borcev 30. divizije, 21. 10. 1984.
 • Priznanje OO Zveze združenj borcev NOV Maribor-Rotovž, 21. 6. 1985.
 • Zahvala Prosvetnega društva Franček Kozel Cirkulane za delo na področju kulturnega življenja skupnosti, 9. 9. 1989.

Plakete

 • Plaketa skupščine občine Ptuj ob 60-letnici, 8. 8. 1979.
 • Plaketa pedagoške akademije.
 • Plaketa Univerze v Mariboru, 18. 9. 1979.
 • Zlati grb Mesta Maribor, 28. 4. 1983.
 • Plaketa Tehniške fakultete Maribor ob 70-letnici, 22. 9. 1989.

Našitki

 • Red republike s srebrnim vencem (II), 27. 12. 1974, z odlikovanjem.
 • Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (II), 13. 7. 1951.
 • Red za hrabrost, 6. 6. 1949, 10. 7. 1951.
 • Red dela z zlatim vencem (II), 27. 11. 1961.
 • Red za vojaške zasluge z zlatimi meči (II), 25. 6. 1976.
 • Red partizanske zvezde s puškama (III), 7. 11. 1962.
 • Red zaslug za narod s srebrno zvezdo (III), 6. 6. 1949.
 • Red za vojaške zasluge s srebrnimi meči (III), 15. 12. 1957, z odlikovanjem.

Osebni predmeti

 • Pisalni stroj Vladimirja Bračiča, ki ga je uporabljal zadnjih 15 let.
 • Gugalnik Vladimirja Bračiča, ki ga je prejel od družine za 50. rojstni dan leta 1969.
 • Znak Taborniške zveze Slovenije na traku z gumbnico.Kako do nas ?